33-Bali 4 : Sanur et Nusa Lembongan

Sanur Sanur Direction Nusa Lembongan Vers la mangrove Pura Sakenan Frangipanier Frangipanier My bicycle Pont suspendu vers Nusa Ceningan Dream Beach Dream Beach Dream Beach Mushroom bay Sunset Nusa Lembongan THE plage! Vue sur Mushroom bay Jeu...Coconut Bay Bunga Bungalow Bunga Bungalow Bunga Bungalow Le fameux